PoesieRacconti utilizza cookie, anche di terze parti, per personalizzare gli annunci. Per informazioni o negare il consenso clicca qui.     Chiudi

Racconti dialettali

Pagine: 123tutte

U mestèe

Vèei, èu assettòu cou Tìlio in quell'Ostàia veggìn a càa mèe, da derèe i Magelli de Suziglia. Ghe cùntàvu de quande, sùenu, sùn vegnùu a Zena pe sercàa lòu.
L'èivu truvòu in te n'offìsìnna de riparasuìn navali drèntu u Portu.
De giùrnu me faavu u massu e, cùn quattru òeggi pè nùn faame màa, sciccùme a sèia annàvu a scòea in San Lurènsu. Scòea privvàa pe fa ciù fìitu a piggiàsse in tòccu de pappèe, in dipluma pè puèi louàa da derèe na scrivania, sensa imbrattàsse d'òeiu e de grassu grafitòu o, pèsu, essèe sciaccòu sùtta na bènna.
Ma, deddourmì mancu pobbelìn.
E lessuìn finivàn squesi all'unna, quande sciurtìvimu, èemu na brancàa de suenòtti.
Tutt'è sèie l'èa là, na figgèua bella cùme ou sòu, cavelli rùsci cùme fìi de rame allugentèe.
L'avèiva in oudùu che faava giàa a testa, oh scì che ne dava recàttu ma, i dinèe me servivàn pe studiàa e pe mandàa quarche palànca a me Muè, vèduva da duì mèigi, meschìnna. Maria se ciàmma, cùme a muè dou Segnù.
Na sèia a proff. de computisteria appena intràa:
-Signori, stasera ho deciso di farvi fare una verifica scritta sugli ultimi argomenti trattati, acchè possa capire se qualcuno di voi ha qualche sofferenza cognitiva-
Pòorca de quella misèia ladra, nun'èivu màncu avèrtu a dispènsa figuremmuse u libru.
Dopu duè ùue, quella bagascia:
-shapiro Lei, come procedimento ha fatto abbastanza bene ma, i calcoli lasciano a desiderare. Il quattro che ho dovuto assegnarLe è motivato dal fatto che, il suo, come del resto altri compiti, presentava vizi analoghi quindi ho assegnato la stessa votazione-
Da cacciàa drèntu na stìva pìnna de brènno. Brùutta faccia de mandillàa pìnna de pèei cume na muss... arola dù massacàn.
Dopu quela cannunàa, nùn ga faavu ciù, m'èu issòu e
--Proff. credo di avere qualche linea di febbre, pertanto dovrebbe usarmi la cortesia di perm

[continua a leggere...]A mia madre

Mia cara mammà,
te schivo sta littera,
te schifo, o te scribo,
inzomma vegno co chesta mia a dirti,
ca ma truvu buonu in salute,
in quantu a suordi, no; nun hai capitu,
I nun songu suordu, inzomma dinari,
nun ne tengu mancu unu.
E tu me rici che songu i danari, senza issi, nun m'accattu mancu na caramella.
E stongu ca, luntanu a vuje, senza arte ne parte e co e lacreme dinte l'uocchie, e vene Pasca, o Pasqua che sia e a Cuncittina mia nun aggiù mancu la camisella ca la prumuttitti, si avissi la pistola mi sparassi. Nu piezzu e panu, nu tarullu e nu bichieru e vinu miezzu a vuje e songu gran Signore. Mentre mia cara mammà, aggiu persu a vuje, l'onore e a Patria, nun songu mancu scrivere ma sentu Napule, te e tuti quanti vuje dintu a stu core che stranieru è divenuto e chiagne chiagne e sogna u cielu azzurru goppa o Vesuviu e nun s'azzittisce.Eson'nata nim'Mugello ovvia

Sita (corriera che da Borgo San Lorenzo va a Firenze) O' sora Luigina oggi esono ih'morti, ormai glie' disciassett'anni che im'ih poero marito glie' morto, puerin d'Iddio, ma quella seggiola quando apparecchio glie' sempre vota, eh mi manca sempre, si e' vero ci si rassegna ma quella seggiola vota... Mi manca sempre im'mi poero Santi, vo hai c' cemitero di Soffiano sai! quello della Misericordia, glie' tanto bello, che pace, Oddio esto novo, si diho ip'prete novo che hanno mandaho non mi sconfinfera tanto, ma insomma gli portero' questi fiorellini haim'mio Santi.

   2 commenti     di: Isaia Kwick


carbonari... (l'apparenza inganna)

Anca qoanche ero putèl, la primavéra l’èra ‘n slusegàr de vita.
Fòrsi, depù de ancöi. Ma alora l’èra tut così sèmplize che no me nascorgévo gnanca che la fùs šì bèla. E la tornàva an dopo an a darne quel moment che l’è ‘n profumo de speranza.
Se desmišiàva tuta, la natura ‘ntorn a Soér. Anca i àrboi ‘ndromenzàdi, senza föie che i paréva vècie strìe sdentegàde, con qoei braci sùti séchi e smamìdi da ‘l lònc’ invèrn, i se ‘ndoràva de qoél vért che ghe ‘nsomìa a l’ùa spinèla.
Qoel vért, nìo al ciciolàr contènt, giàga de chiche naše. Al mòrbi.
Adèso qoél prìm sgiànz de sol che stébia vegnù a scaldarghe i òši, el pareva destempràr le giornade slongàndole dent fonde, ‘n de la sera pù tardìva. Come digo, quel sgiànz l’autàva ‘n nùgol de color de arcobalén, a ‘mpituràr de fiori ‘l bosc’. Postà gió ‘n lònga a qoei muréti che i scórla, mpontàdi su le chìpe, al desghiaciàrse de la tèra.
Entrà le sfeše, enmèz ai saši, anca ‘na miöla la ciutàva ‘n pöc spavènta e ‘mbesuìda. La se féva slišàr la pèl, stèla de càrpen, ‘ngremìda come föra da na nòt sì lònga e scura, da no ‘mpodérghen pù dal frét, ‘mprendù de dent ‘n de ‘n sgrìsol.
Mi, come tuti i matèi, néva ‘n giro a spaš, splindernànt, co la mè bela sfionda de noselàr, sconduda ‘n de scarsèla. Che ‘l Guardia no ‘l la védia.
Se nò, el me gatàva föra qoela storia dele luminarie del Comun su par la fràona, che i diš che sia oramai ‘na setemana che no le se ‘mpìza pù. Miga tute! Qoele del pòrtec del Piti ò vist mi che le se ‘nlùmina.
E prima che sàltia föra ‘ncor mistéri parto a gambe levade de corsa vèrs al Dòs del Carneval, a giugàr a sfiondàde ai slusèrti.
El vènt che de sòlit me despètena rabióš, l’è nà a polsàr da valghe man ancöi, no sai endó.
Cerco gió ‘n lònga ‘l mur, scondù a gatón dré a ‘n paracàr. De q

[continua a leggere...]Lu vrocculu

Si raccunta e si rapprisenta a vuatri nobili signuri chi 'na vota cc'era un patri chi avia tri figli fimmini, mischini campavanu pi forza picchi eranu puvureddi, allura cci bisugnava lu vestiri, li scarpi e tutti cosi; comu si dici: l'ogliu e la meccia.
Li figli, mischini, si privavano di tuttu e vidianu chi li vicini quarchi sfiziu si lu passavano. Un jornu la granni cci dissi a sò patri:
"Papà, tu cci vaj 'ncampagna a cogliri virdura"? Quannu veni a lu paisi, n'autri l'ammazzuniamu e la jemu a vinniri, cu li sordi chi guadagnamu mi fazzu 'na bedda vistina".
"Jncà, perciò, ju pi ttia nun cc'è ghiri"?
E accussi fici. Siddau lu sceccu, cci misi supra un paru di vertuli e partiu pi la campagna. Fora di lu paisi, fici, che diri, cinqucentu metri e truvau quanta virdura, cc'eranu giri, finocchi, burranii. Tempu di nenti ajnchiu li vertuli e ancora quarchi saccu e turnau a la casa tuttu priatu. Li fimmini quannu lu vittiru arrivari arristaru cuntenti.
"Perciò, accussi, tutta sta virdura cc'era"?
"Si, arrivau vicinu la Minnulazza e truvau lu beni di Ddiu".
Tutti contenti, li fimmini ammazzuniaru la virdura e poi si misiru paisi paisi a vinnila. A la fini ficiru tanti sordi e cu chissi la figlia granni si fici 'na bedda vistina.-
"Papà, ora tocca a mia"!
Dissi la figlia mizzana a lu patri chi lu nnu mani ju arre 'ncampagna.
Lu patri partiu pi la campagna, a lu solitu cu lu sceccu e du para di zimmila. Stavota, pi diri anziche tricentu metri nni fici setticentu, ma la truvau la virdura abbunnata, fici comu lu jornu prima, 'nta un lampu ajnchiu li zimmila e riturnau a la casa e cca lu stessu discursu. Ammazzuniaru la virdura e si misiru a vinnila, la vinneru e l'autra figlia cu li sordi si ju a fari pi dirisi un paru di scarpi. Allura parlau la figlia nica:
"Papà, pi li me soru jisti a cogliori virdura, ora cci vai puru pi mia"?
"Si, figlia mia, picchi nun cc'è gghiri"?
Lu 'nnumani arre, la stessa storia, si misi a cavaddu di lu sceccu e si misi a camin

[continua a leggere...]Ovidio

La galassia di Sfinger era sotto attacco, i protostirioni della galassia Jughut avevano sfondato le barriere magnetogassiche, Sharap il silenzioso re del sistema stellare delle galassie riunite, una cooperativa galattica dedita al controllo dei dati sub-galassiali aveva inviato i medesimi ai Motrosteroidi di Haganet, l'impatto con i protostirioni era imminente.
«BAMMMMMMMM! »
O'grullo svegliati ett'hai dan'dare a scuola.
«Oh'mamma non mi dare quei ceffoni di prima mattina e'tu mi rimbischerisci tutto»
Ovidio diceva sempre che voleva fare lo scienziato, gli garbava il cielo, le stelle, l'universo, aveva tutti i libri e tutte le interviste fatte a Margherita Hacker, un poco ci assomigliava pure.

   0 commenti     di: Isaia Kwick


Canti migranti

Giunse un torpedone sgangherato che fermò rumorosamente fischiando, come fosse una nave. Nel silenzio del porto il rumore riverberò fin sul mare piatto e chiotto di mistero. Ne discesero un numeroso gruppo di straccioni (così parvero ai pochi presenti), che estrassero dalle fiancate i bagagli. Finita l’operazione la corriera si allontanò e l’ammasso grigio di anime ristette in attesa muta e assorta.
Non passarono due minuti che un altro torpedone scaricò una varietà di grigio più scura ancora, una macchia da potersi definire nera. Questi altri senz’altro più rumorosi, comunque contenuti. Terminata l’attività di scarico, anch’essi sostarono in silenzio.
I rumori stridenti e frammentari del porto echeggiavano come discosti, remoti, con rifrazioni che andavano a frangersi sull’orizzonte minaccioso di nubi e rari guizzi di luci palesanti l’alba.
I due gruppi di migranti si fronteggiavano senza interesse, scrutandosi indolenti e sonnacchiosi in attesa degli imbarchi. Qualcuno sedette sulle valigie, altri iniziarono a conversare e i bambini giocarono a rincorrersi inseguiti dagli sguardi attenti e indulgenti degli adulti. Poche le parole, solo il tacere dell’attesa.
Come per magia dal primo gruppo si levò un canto incomprensibile agli altri. Cominciò un uomo alto che, alzando una mano, invitò i suoi conterranei a seguirlo. Parole lente, dal vago significato di preghiera, parole che non ebbero bisogno di traduzione tanto erano intuibili:
“Se tu vens cà sù ta' cretis,
là che lôr mi àn soterât,
al è un splàz plen di stelutis:
dal miò sanc 'l è stât bagnât…”
Cantarono composti e fermi con gli occhi bassi che rialzarono solo alla fine incontrando gli sguardi sorridenti degli altri.
Breve fu il silenzio, finché un altro canto si levò dal secondo gruppo, e anche questo parve a tutti una preghiera, forse ancora più intensa della prima, forse triste, ma che l’impegno e lo slancio del coro resero quasi festoso:
“Vi

[continua a leggere...]

   1 commenti     di: Rocco BurtonePagine: 123tutteCerca tra le opere

Questa sezione contiene racconti scritti in vernacolo, storie tradizionali e non in dialetto