username: password: dati dimenticati?   |   crea nuovo account

Lu porcu e lu somaru

lu porcu e lu somaru


ve stia n'asinellu
che su e jù pe la montagna
grossi pisi purtava,
purellu
e anco lu padrone
n'era co issu tenerillu
spesso lu sonava sur groppone
co nu grossu vastone.


Ma issu stia bunillu
nun se ribellava
drittu filava, senza fa a lagna.


Jù a valle intu lu stallittu
ci stia un purchittu
che ner fangu se scuturava
e sempre de più s'angrassava

Un jorno, putacaso,
vedenno lu somaro carico de pisu
ja rivorse ste parole:
"Amicu mja,
nun pe famme l'impicci tua
ma e tempu che t'ancazzi
e fai partì co e zampe
tre o quattro razzi!
Ce vole che t'asveij, fai a rivuzione
pe cambià a tua situazione,
po esse che dopu lu padrone
nun te bastomeria più lu gruppone
e ancò più biada te daria."

L'asinu allu porcu nun rispuse
e issu tantu s'offese
che gni jorno a n'citallu prese
pe fa vale ancò de più
e sue pretese.

lu somaru sentisse sempre dì
d'esse un cojone
pe nun fa a rivoluzione
na sera se fermò allu stallittu
e co ste patole lu porcu fece zittu.

Je dicette sempricemente

12

0
0 commenti     0 recensioni    

un altro testo di questo autore   un'altro testo casuale

0 recensioni:

  • Per poter lasciare un commento devi essere un utente registrato.
    Effettua il login o registrati

0 commenti:


Licenza Creative Commons
Opera pubblicata sotto una licenza Creative Commons 3.0