username: password: dati dimenticati?   |   crea nuovo account

U fadèttu

peccasùpra arrivàu già, a nìvi
iànca, farinùsa, ìnch'i fossi e faci tuttu tùndu
mi pari i vidìri dù zìnni chìn'i latti
stasìra vidìmu
se vèni nàtra vòta u fadèttu
cùa so barrìtta nìgura
mi vòli scantàri
ma ièu ddùmu ù focu
e vicinu a sèggia mi mèntu nu cutèddu signàtu
mu dèzzi Apollonia, chidda chi vidi ch'ì mani
peccamòra a luna faci già luci peddafora
e pari natru mundu fin'èstelli
Avòi a denti longhi, u lupu, ci dezzi mmènza pecura
e se u chiamu, vèni
sàcciu aùndi stàvi e cunùsciu comucc'èpparràri.
e savissasservìri...
sess'avvicìna u iarrusu, d'angàgghia da porta ci fazzu vidìri u cutèddu.
Oh certu che se stassira vèni
capisci subitu comu vai a finiri
ci robu a barritta èccia brùsciu
mi diss'iffari accussì Apollonia
-SHAPIRO svegliati, o farai tardi per andare a scuola-
È Maria, santa donna. Sempre vigile e paziente.
Che strano però, i miei sogni sono sempre in dialetto, quello di mia madre.

 

0
1 commenti     0 recensioni    

un altro testo di questo autore   un'altro testo casuale

0 recensioni:

  • Per poter lasciare un commento devi essere un utente registrato.
    Effettua il login o registrati

1 commenti:


Licenza Creative Commons
Opera pubblicata sotto una licenza Creative Commons 3.0