username: password: dati dimenticati?   |   crea nuovo account

Siemu suli (Siamo soli)

A 'ncertu puntu nasciemu,
Duopu novi misi u faciemu,
Senza riri nienti arrivamu,
Suli 'u faciemu.

Pianu pianu crisciemu,
Cumpagni e amici ni faciemu,
Iucamu, schirzamu e arrirriemu,
Ma 'ntantu nemici addivamu.

Arriva u mumentu ca ni spusamu,
'A nostra famighia pinzamu,
Travaghiannu, rriscurriemu e campamu,
E 'ntantu u tiempu passamu.

Nà vicciania puoi arrivamu,
Rulura e mali ri catina aviemu,
Pinsamu a quannu picciotti eravamu,
Co pinsieru nnarrieri ni 'niemu.

Ma ora ca quasi a fini viriemu,
Ca a nostra vita canusciemu,
Ni vutamu, ni sbutamu...
E sempri suli siemu.

 

2
0 commenti     1 recensioni    

un altro testo di questo autore   un'altro testo casuale

1 recensioni:

  • Per poter lasciare un commento devi essere un utente registrato.
    Effettua il login o registrati
  • Anonimo il 27/12/2013 10:19
    Molto apprezzata... complimenti.

0 commenti:


Licenza Creative Commons
Opera pubblicata sotto una licenza Creative Commons 3.0